Om STUK

Så här söker du arbete hos oss

Så här söker du arbete hos oss

Förutom på vår egen webbplats hittar du Strålsäkerhetscentralens lediga arbetsplatser också på sidorna Valtiolle.fi. Vi informerar också om lediga tjänster i Strålsäkerhetscentralens sociala medier och ofta också i andra medier (t.ex. Oikotie).

Ansökningarna till våra lediga platser görs via webbplatsen Valtiolle.fi. Ansökningstiden till platserna är alltid minst 14 kalenderdagar. Vi kan tyvärr vi inte ta hänsyn till försenade ansökningar.

Statens alla fasta tjänster samt visstidsanställningar på över ett år tillsätts genom ett offentligt ansökningsförfarande, varför vi endast i begränsad omfattning kan ta öppna ansökningar i beaktande.

Läs annonsen för tjänsten du söker noggrant

Berätta i din ansökan om din arbetshistorik, erfarenhet och kompetens, och hur du har upprätthållit eller förbättrat dina kompetenser. Granska önskade kompetenskrav och förväntningar i annonsen för den lediga tjänsten och berätta hur din kompetens och erfarenhet matchar dessa och vad som intresserar dig i tjänsten.