Om STUK

För praktikanter

För praktikanter

Strålsäkerhetscentralen har varje år ett antal uppgifter för praktikanter och för personer som gör sitt slutarbete. Praktikanter och personer som gör sitt slutarbete arbetar för oss året runt, men de flesta praktikplatserna infaller under sommarmånaderna.

Utöver på vår webbplats tillkännager vi våra lediga praktikplatser på webbplatsen Valtiolle.fi. För praktikplatserna använder vi också skolornas egna rekryteringskanaler, såsom JobTeaser och Valojobs, samt sociala medier.