Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personlistnigsportlet

S
 • Salomaa Sisko
  Forskningskordinator
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Salomäki Sirpa
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Sandberg Jorma
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Sievers Stina
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siiskonen Teemu
  Biträdande direktör
  Miljöövervakning av strålning / Ledning och avdelningsservice
 • Silvonen Tiina
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Simola Reko
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning / Mätning och analyser
 • Sinisalo Jaana
  Ledningsassistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Sinkkonen Sari
  Utvecklingschef
  Förvaltning / Personalärenden
 • Sipilä Petri
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sirkka Liisa
  Ekonomichef
  Förvaltning / Ekonomi
 • Siru Tuomas
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Sjöberg Asta
  Assistent
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Smolander Petri
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning / Fält och situationsbildssystem
 • Soleiver Tiina
  Biträdande inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Sovijärvi Jukka
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Strålskydd
 • Suksi Seija
  Ledande sakkunnig
  Förvaltning / Juridiska ärenden och regelverk
 • Sulonen Nina
  Upphandlingsspecialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Sunabacka-Starck Ann-Mari
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Organisationer och ledningssystem
 • Suutari Juha
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Svahn Nina
  Avdelningssekreterare
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Säde Hilkka
  Ekonomiförvaltningsexpert
  Förvaltning / Ekonomi
 • Söderling Kim
  Projektchef
  Gemensamma experttjänster / Internationella tjänster