Om STUK

Personlistnigsportlet

P

 • Pastila Riikka
  Biträdande direktör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Ledning och ledningsstöd
 • Peltonen Karim
  Direktör
  Gemensamma experttjänster
 • Peltonen Tuomas
  Överinspektör
  Mätningar och miljöövervakning / Miljöövervakning
 • Peräjärvi Kari
  Ledande sakkunnig
  Mätningar och miljöövervakning / Fältmätningar och lägesbild
 • Pousi Panu
  Laboratorieingenjör
  Mätningar och miljöövervakning / Dosimetrilaboratorium
 • Puranen Lauri
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning
 • Puttonen Marianne
  Resa Specialist
  Förvaltning / Ekonomi
 • Pöllänen Roy
  Ledande sakkunnig
  Mätningar och miljöövervakning / Mätning och analyser