Personlistnigsportlet

L
 • Laakso Päivi
  Chef för Informationstjänst
  Förvaltning / Dokumentförvaltning och informationstjänst
 • Labbas Katriina
  Utvecklingsplanerare
 • Lahtinen Juhani
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Fält och situationsbildssystem
 • Lahtinen Nina
  Byråchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Reaktor- och säkerhetssystem
 • Laitinen-Sorvari Riikka
  Kommunikationsspecialist
  Kommunikation och samhällsrelationer
 • Lajunen Atte
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Latomäki Antti
  Inspektör
 • Laukkanen Jaana
  Assistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Lehtinen Maaret
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Leino Jaakko
  Byråchef
  Övervakning av kärnavfall och material / Säkerhetsanalyser av kärnavfallsanläggningar
 • Lindholm Carita
  Specialforskare
 • Liukkonen Jukka
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Lång Ossi
  Kommunikationsspecialist
  Ledning / Kommunikation och samhällsrelationer