Personlistnigsportlet

K
 • Kaijaluoto Sampsa
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i hälsovården
 • Karhunen Tero
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Fält och situationsbildssystem
 • Keinänen Ari
  Förvaltning / Ekonomi
 • Kettunen Mikko
  Systemchef
  Förvaltning / Informationsförvaltning
 • Kiiskinen Niko
  Laboratorieingenjör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Kiuru Anne
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Koikkalainen Auli
  Ledningsassistent
  Övervakning av kärnkraftverk / Avdelningsservice
 • Kojo Katja
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Radonövervakning och hälsa
 • Korhonen Milla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Koskinen Kaisa
  Direktör
  Förvaltning / Ledning
 • Koskiniemi Tomi
  Projektchef
  Övervakning av kärnkraftverk / Ledning
 • Kosunen Antti
  Ledande sakkunnig
  Övervakning av strålningsverksamhet / Dosövervakning och strålningsmetrologi
 • Kuhmonen Venla
  Inspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Kupila Jukka
  Ledande sakkunnig
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Beredskapsenhet
 • Kurttio Päivi
  Laboratoriechef
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Radonövervakning och hälsa
 • Kuusi Antero
  Överinspektör
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Beredskapsenhet
 • Kuusisto Jorma
  Överinspektör
  Övervakning av strålningsverksamhet / Användning av strålning i industrin
 • Kämäräinen Meerit
  Inspektör
  Miljöövervakning av strålning och beredskap / Miljöövervakning och mätning
 • Kännälä Sami
  Specialforskare
  Övervakning av strålningsverksamhet / Övervakning av icke-joniserande strålning