Kännälä Sami

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988531
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Trådlös kommunikation, Mobiltelefon, Mikrovågsugn, Apparater som strålar i hemmet eller kontoret, Basstation, Kraftledning
Uppgifter
Sami Kännälä är expert inom elektromagnetiska lågfrekvensfält och radiofrekvensstrålning. Sami undersöker bestämning av exponering särskilt med kalkylmässiga metoder och utför branschrelaterad riskbedömning.
Dela denna sida