Muikku Maarit

Laboratoriechef
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Fält och situationsbildssystem
Tjänstetelefon
+358975988509
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i människa, Övervakning av strålning i miljön
Uppgifter
Maarit Muikku ansvarar för verksamheten vid laboratoriet för fält och situationsbildssystem. Till laboratoriets verksamhetsområden hör fältmätningar och strålningsövervakning, det distansstöd som behövs för dessa, samt beredskapsverksamhetens situationsbildssystem.
Dela denna sida