Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Martikka Elina

Chef för internationellt samarbete
Uppgifter
Chef för internationellt samarbete, nukleär icke-spridning och IAEA
Enhet
Gemensamma experttjänster
Tjänstetelefon
+358 975 988 373
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi