Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hallinen Elina

Inspektör
Uppgifter
Elina Hallinen sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av röntgendiagnostik i hälsovården och veterinärmedicin. Hon också deltar i standardenlighetstestning av diagnostiska röntgenapparater.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 607
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi