Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Helasvuo Timo

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 525
Uppgifter
Timo Helasvuo sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av röntgendiagnostik i hälsovården och veterinärmedicin.