Om STUK

Personkortsportlet

Suutari Juha

Inspektör
Uppgifter
Juha Suutari sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av röntgendiagnostik i hälsovården och veterinärmedicin.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 222
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi