Om STUK

Personkortsportlet

Karhunen Tero

Överinspektör
Uppgifter
Tero Karhunen ansvarar för övervakningen av radioaktiva ämnen i utomhusluften.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 612
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi