Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kaijaluoto Sampsa

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988542
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Isotopmedicin, Strålbehandling, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd, Bildhantering, Patientdos
Uppgifter
Sampsa Kaijaluoto sköter myndighetsuppgifter inom nukleärmedicin och strålbehandling, inspektioner och tillståndsärenden.