Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Ollila Arja

Biträdande inspektör
Uppgifter
Arja Ollila är biträdande inspektör på enheten Användning av strålning i industrin samt handleder kunder i frågor gällande ansökan om säkerhetstillstånd.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 246
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi