Om STUK

Personkortsportlet

Liukkonen Jukka

Inspektör
Uppgifter
Jukka Liukkonen sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner, direktivarbete och utbildning i anslutning till övervakning av nukleärmedicin och strålbehandling.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 207
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi