Om STUK

Personkortsportlet

Tynkkynen Antti

Projektchef
Uppgifter
Projektchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358 975 988 333
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi