Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Suutari Juha

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988222
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Röntgenundersökningar, Röntgenundersökning av djur, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Juha Suutari sköter myndighetsuppgifter inom röntgendiagnostik i hälsovården, inspektioner, tillståndsärenden, direktivarbete och utbildning.