Om STUK

Personkortsportlet

Kallio Antti

Överinspektör
Uppgifter
Antti Kallio deltar i övervakningen över industriell verksamhet som medför exponerigen för naturlig strålning (NORM) och i relaterad utveckling och rådgivning.Antti Kallio ansvarar för gammaspektrometriska analyser av prov som hör till laboratoriets övervaknings- och serviceprojekt. Han arbetar också som geologiexpert.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 444
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi