Personkortsportlet

Isaksson Risto

Kommunikationsspecialist
Enhet
Kommunikation och samhällsrelationer
Tjänstetelefon
+358975988208
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Besök, Kommunikation
Uppgifter
Risto Isaksson koordinerar mediesamarbetet, ansvarar för den dagliga kommunikationen och undersökningarna inom kommunikation samt deltar i det internationella samarbetet inom kommunikation.