Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Inkinen Samu

Ledningsassistent
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988489
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Samu Inkinen arbetar som ledningsassistent vid avdelningen Miljöövervakning av strålning och beredskap.