Om STUK

Personkortsportlet

Mattila Aleksi

Laboratoriechef
Uppgifter
Aleksi Mattila deltar i beredskapsplaneringen samt administreringen och utvecklingen av joursystemet och beredskapscentralen.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 437
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi