Om STUK

Personkortsportlet

Pousi Panu

Laboratorieingenjör
Uppgifter
Panu Pousi kalibrerar och inspekterar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 288
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi