Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hämäläinen Kai

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Övervakning av kärnavfallsanläggningar
Tjänstetelefon
+358975988667
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnavfall
Uppgifter
Byråchef, Övervakning av kärnavfallsanläggningar