Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hämäläinen Marko

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Kärnmaterial
Tjänstetelefon
+358975988374
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnämnen och -material , Kärnmaterial, Uran, Använt kärnbränsle, Slutförvar, Kärnkraftverk, Kärnvapen