Personkortsportlet

Hutri-Aspholm Kaisa-Leena

Utvecklingschef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Övervakningsstöd och utveckling
Tjänstetelefon
+358975988370
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Utvecklingschef, Övervakningsstöd och utveckling