Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Rousu Tuija

Inspektör
Uppgifter
Tuija Rousu sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av röntgendiagnostik i odontologi.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 231
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi