Personkortsportlet

Holmgren Olli

Överinspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Radonövervakning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988555
E-postadress
-
Expertis
Radon,
Uppgifter
Olli Holmgren arbetar som inspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser och som sakkunnig inom radonbekämpning och radonsanering.