Om STUK

Personkortsportlet

Qvist Maarit

Biträdande inspektör
Uppgifter
Maarit Qvist sköter laboratorie- och tillståndsärenden i anslutning till övervakning av tandröntgenverksamhet samt assistentens uppgifter i enheten Användning av strålning i hälsovården.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 520
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi