Personkortsportlet

Hietanen Leena

Kommunikationsspecialist
Enhet
Kommunikation och samhällsrelationer
Tjänstetelefon
+358975988215
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Besök, Kommunikation
Uppgifter
Leena Hietanen utvecklar och koordinerar STUK:s arbetsplatskommunikation och fungerar som huvudredaktör för intranätet.