Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Ahonen Essi

Projektchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988242
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk, Olkiluoto 3