Om STUK

Personkortsportlet

Siiskonen Teemu

Biträdande direktör
Uppgifter
Teemu Siiskonen är forskare och specialsakkunnig i dosimetri och metrologi gällande joniserande strålning. Han samordnar forskningen inom området och främjar samarbetet i Finland och utomlands.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 318
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi