Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Heinonen Jussi

Direktör
Avdelning
Övervakning av kärnavfall och material
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988679
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnavfall, Slutförvar
Uppgifter
Direktör, Övervakning av kärnavfall och material kärnkraftverk