Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Sjöberg Asta

Assistent
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988518
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-