Om STUK

Personkortsportlet

Moilanen Vesa

Laboratorieingenjör
Uppgifter
Vesa Moilanen svarar för underhållet och utvecklingen av laboratorier i enheten Övervakning av icke-joniserande strålning. Dessutom utför han marknadsövervaknings-, kalibrerings- och tjänstemätningar (elektromagnetiska fält, laser och UV).
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 581
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi