Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hoilijoki Heli

Inspektör
Uppgifter
Heli Hoilijoki sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 324
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi