Om STUK

Personkortsportlet

Hoilijoki Heli

Inspektör
Uppgifter
Heli Hoilijoki övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt operatörer som använder röntgenapparater och andra elektriskt strålningsalstrande apparater samt övervakar kommersiell tillverkning, installation, underhåll och reparation av strålkällor.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 324
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi