Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Outola Iisa

Laboratoriechef
Uppgifter
Iisa Outola svarar för verksamheten i enheten Dosövervakning och strålningsmetrologi. Enheten är nationellt mätnormallaboratorium för dosstorheter inom joniserande strålning och producerar kalibrerings- och testningstjänster för strålningsmätinstrument. Enheten svarar för dosregistret för arbetstagare i strålningsarbete, godkännande av och tillsyn över dosmätningstjänster och dosmätningsmetoder. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 507
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi