Om STUK

Personkortsportlet

Heinonen Jyrki

Beredskapschef
Uppgifter
Chef för Beredskapsenhet
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Beredskapstjänster
Tjänstetelefon
+358 975 988 275
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi