Om STUK

Personkortsportlet

Kuurne Iida

Inspektör
Uppgifter
Iida Kuurne sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden och inspektioner i anslutning till övervakning av nukleärmedicin och röntgendiagnostik i hälsovården.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 626
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi