Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Tanhua-Tyrkkö Merja

Inspektör
Uppgifter
Merja Tanhua-Tyrkkö sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 413
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi