Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kaijanto Piia

Uppgifter
Kommunikationschef: ledning, utveckling, operativ och finansiell planering och övervakning, nationellt och internationellt kommunikationsintressentarbete.
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Kommunikationstjänster
Tjänstetelefon
+358 975 988 285
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi