Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Tikkanen Emmi

Inspektör
Uppgifter
Emmi Tikkanen deltar i övervakningen av stråldoser som orsakas av användning av strålning för arbetstagare samt av rymdstrålning för flygpersonal, beredningen av godkännande av dosmätningstjänster och dosmätningsmetoder samt beredningen av godkännande av utbildning för föreståndare som svarar för säkerheten vid användning av strålning. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 482
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi