Personkortsportlet

Välikangas Pekka

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Byggnadsteknik
Tjänstetelefon
+358975988706
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Byggnadsteknik