Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Toroi Paula

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 700
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi