Personkortsportlet

Vottonen Satu

Ekonomiförvaltningsexpert
Avdelning
Förvaltning
Enhet
Ekonomi
Tjänstetelefon
+358975988274
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Ekonomiförvaltning