Om STUK

Personkortsportlet

Sjöberg Asta

Assistent
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 518
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi