Personkortsportlet

Vilpas Martti

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Tillverkningsteknik
Tjänstetelefon
+358975988655
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Tillverkningsteknik