Om STUK

Personkortsportlet

Teviö Sirpa

Assistent
Uppgifter
Assistent, övervakning av kärnavfall ock material
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 460
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi