Personkortsportlet

Vesterbacka Pia

Direktör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988550
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Pia Vesterbacka leder avdelningen för Miljöövervakning av strålning och beredskap.