Personkortsportlet

Venelampi Eija

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988245
E-postadress
-
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Säkerhetstillstånd, Handel med strålkällor,
Uppgifter
Eija Venelampi sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning, särskilt ärenden i anslutning till handel av strålningsapparater.